• Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

PostHeaderIcon Ogólnopolski konkurs plastyczny "Bezpieczne wakacje"

Ogólnopolski konkurs plastyczny „BEZPIECZNE WAKACJE”

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu serdecznie zaprasza dzieci
w wieku przedszkolnym do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

pt.„Bezpieczne wakacje”.

Cele konkursu:

- rozwijanie umiejętności plastycznych,

- kształtowanie umiejętności świadomego przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w domu, ogrodzie, w górach, nad wodą itp.,

- promocja bezpiecznych form zachowania na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,

Regulamin konkursu

I. Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci 3-4 i 5-6 letnich uczęszczających do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych na terenie Polski.

II. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematyką konkursu.

2. Technika pracy - płaska, materiał i wykonanie według własnej inicjatywy twórczej.

3. Format prac: A3

4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko.

5. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę plastyczną, której zdjęcie należy wysłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 15.06.2020r.

6. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

7. Każda nadesłana praca powinna zawierać opis wg następującego wzoru:

Imię i nazwisko dziecka

wiek dziecka

imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została wykonana praca

nazwa, adres, tel, e-mail placówki do której dziecko uczęszcza.

Wraz z pracą plastyczną proszę przesłać załącznik 1 na podany adres e-mail.

8. Nauczyciele za przesłane prace otrzymają podziękowanie na dołączony adres e-mail placówki.

III. Wyniki konkursu

1. Prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury, które wyłoni I, II
i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.

2. Kryteria oceniania: technika plastyczna, kreatywność, samodzielność, ogólna estetyka.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19.06.2020 r.

4. Autorzy nadesłanych prac konkursowych otrzymają dyplomy na podany adres e-mail. Natomiast nagrody dla autorów nagrodzonych prac będą przesłane pocztą na adres placówki do której uczęszcza dziecko.

5. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej naszego Przedszkola:

http://www.przedszkole-6.com.pl/

6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu i ich opiekunów. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu (ZAŁĄCZNIK 1).

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy pod numerem telefonu: 512279342.

7. Koordynatorzy konkursu: Agnieszka Gawęda, Barbara Trusek, Anna Strzelecka, Maria Rusinek.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

ZAŁĄCZNIK 1

Konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje”

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .........................................................................

......................................................................................... (imię i nazwisko dziecka)
w konkursie plastycznym „Bezpieczne wakacje" organizowanym przez Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu.  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust 2 lit. a rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO w celu wzięcia udziału w konkursie.

Wyrażam zgodę na publikację pracy plastycznej mojego dziecka na stronie internetowej przedszkola (organizatora) i na www.bliżejprzedszkola.pl wraz z oznaczeniem jego imienia i nazwiska oraz nazwy przedszkola.

 

................................................................

podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

 
Statystyka
Użytkowników : 1
Artykułów : 610
Odsłon : 744265
Szukaj na stronie