• Image 1 Caption
  • Image 2 Caption
  • Image 3 Caption

PostHeaderIcon Aktualności

PostHeaderIcon Ogólnopolski konkurs "Bezpieczne wakacje"- ZAPRASZAMY!!!

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu zaprasza dzieci w wieku 4 – 6 lat z terenu całej Polski  do udziału w konkursie  plastycznym

pt.„BEZPIECZNE WAKACJE”Cele konkursu :

- uświadamianie zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem,
- promowanie zasad bezpiecznego zachowania się  w czasie letniego wypoczynku: w lesie, w polu, nad morzem, w górach i mieście,
- rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
- rozwijanie poczucia estetyki i indywidualnych zdolności plastycznych.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4 -6 lat.
2. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne, ilość prac z placówki max. 3.
3. Technika prac : technika dowolna na formacie A-3, A-4.
4. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonanej pracy, oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość.
Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko autora, wiek, grupa,
- adres i telefon kontaktowy placówki, e-mail,
- imię i nazwisko nauczyciel pod kierunkiem którego została wykonana praca, zgoda rodziców na umieszczenie danych dziecka na stronie internetowej przedszkola:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka ........................................ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź zm.).
2.Wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy dziecka w celach określonych w regulaminie konkursu.
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Nauczyciele, którzy chcą bezpośrednio otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o załączenie do wysłanych prac koperty A4 ze znaczkiem oraz adresem zwrotnym.
Prace pozostaną do dyspozycji organizatorów.
5. Termin składania prac- do 12 czerwca 2015r. Rozstrzygnięcie Konkursu 19 czerwca 2015 r.
6.  Oceny nadesłanych prac dokona niezależne Jury powołane przez organizatora. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia.
7. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole-6.com.pl.
8. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie w holu naszego przedszkola .
9. Prace prosimy nadsyłać na adres:


Przedszkole Miejskie Nr 6
ul. Dolna 4
22- 400 Zamość
,, Bezpieczne wakacje”10. Informacje o konkursie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

PostHeaderIcon Wyniki Ogólnopolskiego konkursu "Bezpieczne wakacje"

Zgodnie z regulaminem konkursu, komisja konkursowa brała pod uwagę zgodność prac z tematem, samodzielność wykonanej pracy, jej oryginalność, walory artystyczne  oraz pomysłowość autora pracy.

Lista osób nagrodzonych:

Kategoria wiekowa: 3-4 latki

I miejsce:   Alicja Wróbel                        4 lata      Przedszkole Publiczne Nr 19 w Radomiu
II miejsce:  Lena Rusek                           4 lata       Przedszkole Samorządowe w Chorzelowie
III miejsce: Marcelina Wichrowska        4 lata        Przedszkole Nr 1 w Koniecpolu
Wyróżnienie: Agata Włodarkiewicz         4 lata       Samorządowe Przedszkole Nr 75 w Krakowie
Wyróżnienie: Anna Sędłak                      3 lata        Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu

Kategoria wiekowa: 5-6 latki


I miejsce:  Natalia Kułaj                          5 lat        Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu   
II miejsce: Kacper Zaryczny                   5 lat        Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny w Jadamwoli
III miejsce: Jakub Micek                       6 lat         Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu
Wyróżnienie: Łukasz Majka                     6 lat        Szkoła Podstawowa Oddział  Przedszkolny w Jadamwoli
Wyróżnienie: Franciszek Misiura             6 lat        Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim


Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w konkursie.

 
Więcej artykułów…