PostHeaderIcon Konkurs Pieśni Patriotycznej "Mój kraj to Polska"


Celem konkursu było pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związk

u z przypadającą na 2018 rok setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,

popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej wśród dzieci

oraz kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.

Powołane Jury po wysłuchaniu  wszystkich wykonawców z poszczególnych

grup wiekowych przyznało wszystkim pierwsze miejsce.

Konkurs przebiegał w miłej i serdecznej atmosferze.

Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi nagrodami.